Català Español English

Arxiu de xerrades

Dijous, 11 de juliol de 2013

Sessió especial: Treballs Final de Màster

Dijous, 27 de juny de 2013

Com trobar zeros de funcions? Un problema molt complex!

Dimarts, 18 de juny de 2013

De nombres i jocs

Divendres, 31 de maig de 2013

Influence of a laser pulse on the isomerization dynamics of the LiNC/LiCN molecular system

Dilluns, 6 de maig de 2013

Evolutionary dynamics of populations with genotype-phenotype map

Dilluns, 22 d'abril de 2013

Sympletic Methods for Long-Term Integration of the Solar System

Dilluns, 8 d'abril de 2013

Extreme Value Statistics and Dynamical System

 • Speaker
  Pau Rabassa Sans (MAiA UB)
 • Time
  12:15
 • Venue
  Edifici Històric UB, Aula IMUB
Dilluns, 18 de març de 2013

Fuchsian Codes for AWGN Channels

 • Speaker
  Dionís Remon Adell (AiG UB)
 • Time
  12:15
 • Venue
  Edifici Històric UB, Aula IMUB
Dilluns, 4 de març de 2013

Stochastic modelling in Mathematical Biology

Dilluns, 18 de febrer de 2013

Equacions en Derivades Parcials i equacions no locals

 • Speaker
  Xavier Ros Oton (MA1 UPC)
 • Time
  12:15
 • Venue
  Edifici Històric UB, Aula IMUB
Dilluns, 11 de febrer de 2013

Xerrada-Tertúlia sobre la Intel·ligència Artificial

Dilluns, 28 de gener de 2013

Dominis d'estabilitat efectiva entorn dels punts d'equilibri triangulars del PR3C

 • Speaker
  Priscilla Souza Silva amb la col·laboració d'Arturo Vieiro Yanes (MAiA UB)
 • Time
  12:15
 • Venue
  Edifici Històric UB, Aula IMUB
Dilluns, 10 de desembre de 2012

Structural biomathematics: an overview of molecular simulations and protein structure prediction

Dilluns, 26 de novembre de 2012

Partial boundary value problems on finite networks

Dilluns, 12 de novembre de 2012

Nombres d'intersecció en espais de moduli de superfícies de Riemann i les equacions KdV

Dilluns, 5 de novembre de 2012

On the weak convergence of stochastic processes in the space of continuous functions

 • Speaker
  Noèlia Viles Cuadros (PLiE UB)
 • Time
  12:15
 • Venue
  Edifici Històric UB, Aula T2
Dimecres, 17 d'octubre de 2012

Some Fermat-type equations of signature $(r,r,p)$ via modularity

Dimecres, 10 d'octubre de 2012

La transformada de Hilbert sobre la paràbola